Nevyplatené podiely

13.06.2014 15:54

Žiadame podielnikov, ktorým neboli vyplatené podiely zo zisku za r. 2014-2015 a 2016-2017 a majú záujem o ich výplatu, aby nás kontaktovali, resp. zaslali č. účtu, na ktorý im budú zaslané peňažné prostriedky. Peňažné prostriedky budú vyplácané osobne alebo prevodom na účet. Za pochopenie ďakujeme. 

Späť