Nový zoznam

30.01.2017 00:00

Po ukončení zmien ROEP sa pracuje na novom zozname.

Späť