Nový zoznam

04.04.2019 00:00

Podľa LV č. 1088, 1089, 1099, 1100, 123, 677 a 678 je vypracovaný nový zoznam členov pozemkového spoločenstva. Na vyžiadanie člena spoločenstva je možné doňho nahliadnuť ev. vytlačiť kartu podielnika. 

Späť