Stránkový deň

07.06.2019 15:34

Oznamujeme členom pozemkového spoločenstva, že každú stredu v čase od 9,00 do 13,00 hod. je stránkový deň v kancelárií Urbárskej spoločnosti PS Spišské Hanušovce /bývalý klub Karlína - vedľa OcÚ/. 

 

Späť