Novinky

Stránkový deň

07.06.2019 15:34
Oznamujeme členom pozemkového spoločenstva, že každú stredu v čase od 9,00 do 13,00 hod. je stránkový deň v kancelárií Urbárskej spoločnosti PS Spišské Hanušovce /bývalý klub Karlína - vedľa OcÚ/.   

Zhromaždenie zo dňa 20.01.2019

04.04.2019 15:43
Z á p i s n i c a.pdf Uznesenie.docx (17804)Správa výboru US za r. 2018.pdf (368202)Správa DR za 2018.pdf (149532)