Novinky

Zápisnica zo Zhromaždenia 18.03.2018

24.04.2017 13:37
Z á p i s n i c a 18.3.2018.pdf (321380)

Prílohy k zápisnici

24.04.2017 13:25
Správa výboru Urbárskej spoločnosti Spišské Hanušovce za rok 2017.pdf (358,2 kB) Správa DR za r. 2017.pdf (151 kB)

Nevyplatené podiely

13.06.2014 15:54
Žiadame podielnikov, ktorým neboli vyplatené podiely zo zisku za r. 2014-2015 a 2016-2017 a majú záujem o ich výplatu, aby nás kontaktovali, resp. zaslali č. účtu, na ktorý im budú zaslané peňažné prostriedky. Peňažné prostriedky budú vyplácané osobne alebo prevodom na účet. Za pochopenie...