Podielníci

Nový zoznam

30.01.2017 00:00
Po ukončení zmien ROEP sa pracuje na novom zozname.

Zmluva o spoločenstve

02.02.2014 10:07
Zmluva-o-poz.-spoločentvách (3).pdf (301605)

Stanovy Urbárskej spoločnosti PS SH

02.02.2014 10:06
Stanovy US Sp. Hanušovce.docx (35,1 kB)

Odber paliva a guľatiny od r. 2011 - 2015

26.04.2013 16:10
Podiely za roky 2011 - 2015.pdf (3945833)