Podielníci

Výpis z registra PS

04.04.2019 17:12
Výpis z registra PS.pdf (163623)img20190404_17055437_0001.pdf (147552)

Zmluva a Stanovy

04.04.2019 17:10
Zmluva US PS Sp. Hanušovce.pdf (211497)Stanovy US PS Sp. Hanušovce.pdf (425471)

Nový zoznam

04.04.2019 00:00
Podľa LV č. 1088, 1089, 1099, 1100, 123, 677 a 678 je vypracovaný nový zoznam členov pozemkového spoločenstva. Na vyžiadanie člena spoločenstva je možné doňho nahliadnuť ev. vytlačiť kartu podielnika.