Anketa

Zúčastňujete sa na Zhromaždení US PS?

Celkový počet hlasov: 133

Vítajte na stránkach Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Spišské Hanušovce

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti.

Aj takýmto spôsobom Vás chceme informovať o dianí a činnosti Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Spišské Hanušovce.

                                 

Novinky

Zápisnica zo Zhromaždenia 18.03.2018

24.04.2017 13:37
Z á p i s n i c a 18.3.2018.pdf (321380)

Prílohy k zápisnici

24.04.2017 13:25
Správa výboru Urbárskej spoločnosti Spišské Hanušovce za rok 2017.pdf (358,2 kB) Správa DR za...

Nevyplatené podiely

13.06.2014 15:54
Žiadame podielnikov, ktorým neboli vyplatené podiely zo zisku za r. 2014-2015 a 2016-2017 a majú...