Anketa

Ste spokojný s prácou v našom pozemkovom spoločenstve?

Celkový počet hlasov: 145

Vítajte na stránkach Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Spišské Hanušovce.

Aj takýmto spôsobom Vás chceme informovať o dianí a činnosti Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Spišské Hanušovce.

                                 

Novinky

Zhromaždenie zo dňa 20.01.2019

04.04.2019 15:43
Z á p i s n i c a.pdf Uznesenie.docx (17804)Správa výboru US za r. 2018.pdf (368202)Správa DR za...